13 July 2009

Peribahasa Melayu 2

Atas kejayaan seorang rakan yang telah menjawab
dengan tepat.
ini peribahasa yang ke 2 untuk dihuraikan

Minta Tulang Kepada Lintah, Minta Sisik Kepada Keli

n.a.d